ภาษาไทย
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.63 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.91 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.53 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.76 KB