วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 798.47 KB
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 886.2 KB
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 673.63 KB