สังคมศึกษาฯ
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 742.37 KB
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 703.78 KB
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 742.37 KB
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.08 KB