การงานอาชีพฯ
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469.15 KB
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 527.03 KB
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 678.29 KB