สุขศึกษาฯ
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.5 KB
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.83 KB
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.41 KB
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.59 KB