ภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.51 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.51 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.53 KB
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.28 KB