ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เเละกิจกรรมจิตตปัญญา
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
นำโดย..ผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์ พร้อมด้วย คณะครูทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เเละกิจกรรมจิตตปัญญาโดยท่านวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ดร.วัฒนา รัตนพรหม, หัวหน้าศูนย์โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,10:44   อ่าน 139 ครั้ง