ภาพกิจกรรม
การอบรม เรื่อง การติดเชื้อ HIV
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
นำโดย..ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์ พร้อมด้วย คุณครูสุขสันติ์ ทะตัน คุณครูวิทยา ชุมทอง นักเรียน ชั้น ม.๒ เเละ ม.๕ จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การติดเชื้อ HIV โดยมีท่านวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี , โรงพยาบาลท่าฉาง
ณ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้ความรู้กับนักเรียน เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,10:52   อ่าน 195 ครั้ง