ภาพกิจกรรม
การเเข่งขัน "วชิรวิชาการ"
วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
นำโดย..ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์ พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกซ้อม เเละนักเรียนหู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน ๒๑ คน เข้าร่วมการเเข่งขัน "วชิรวิชาการ" โดยทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๑๕ รายการ 
เป็นเวทีทีสางเสริมศักยภาพของนักเรียน เเละเป็นเวทีที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนฝีมือก่อนเข้าเเข่งงานศิลปหัตถกรรม ภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗
#ขอขอบคุณคุณครูผู้ฝึกซ้อม
ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจทำเต็มที่ในการเข้าร่วมการเเข่งขัน
ขอบคุณทุกเเรงใจที่สางมอบให้นักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,13:23   อ่าน 190 ครั้ง