ภาพกิจกรรม
โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
วันที่ ๓๐ เมษายน ถึง
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
***********************************
นำโดย...ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์
พร้อมด้วย...
คณะครูผู้สอนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เเก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) ภาษาต่างประเทศ


โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เเละคัดเลือกห้องเรียน เพื่อเตรียมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2561,20:57   อ่าน 358 ครั้ง