ภาพกิจกรรม
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์
พร้อมด้วย
คณะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)  ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา 

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,21:35   อ่าน 88 ครั้ง