ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

นที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
--------------------------------------------
นำโดย...
ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์ 
--------------------------------------------
พร้อมด้วย....
คณะครู บุคลากร ทางการศึกษา  นักเรียน และผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 127 ทุน

--------------------------------------------
ณ หอประชุมโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,20:52   อ่าน 682 ครั้ง