ภาพกิจกรรม
ร้านประภาวิวัฒนค้าวัสดุ มอบ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
-----------------------------
โรงเรียนได้รับมอบ...
"อุปกรณ์กีฬาเพื่อเด็กนักเรียนเเละเยาวชน" 
จาก..คุณพ่อมานิช ยังวิวัฒน์
ร้านประภาวิวัฒนค้าวัสดุ อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
----------------------------
ในการนี้ทางคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ขอขอบคุณท่าน ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ณ โอกาสนี้
******ขอขอบคุณครับ/ค่ะ*****
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,09:45   อ่าน 77 ครั้ง