ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
-------------------------------------------------------------
นำโดย...
ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์
พร้อมด้วย...
คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมคิดวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 
สำหรับสัปดาห์นี้  ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,16:54   อ่าน 93 ครั้ง