ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
-------------------------------------------------------------
นำโดย...
ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์
พร้อมด้วย...
คณะครู นักเรียนชั้น ม.ปลาย
-------------------------------------------------------------
เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ประจำปี ๒๕๖๑ จาก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ถึง ที่ว่าการอำเภท่าฉาง

เเละร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการเเละจิตอาสา ณ อ่างเก็บน้ำท่าเเซะ เนื่องในวันต้นไม้เเห่งชาติ 
ประจำปี๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
-------------------------------------------------------------
นำโดย...
ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์
พร้อมด้วย...
คณะครู นักเรียนชั้น ม.ปลาย
-------------------------------------------------------------
เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ประจำปี ๒๕๖๑ จาก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ถึง ที่ว่าการอำเภท่าฉาง

เเละร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการเเละจิตอาสา ณ อ่างเก็บน้ำท่าเเซะ เนื่องในวันต้นไม้เเห่งชาติ 
ประจำปี๒๕๖๑


โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,15:59   อ่าน 225 ครั้ง