ภาพกิจกรรม
"ศาสตร์พระราชา" Active Learning โดยใช้โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

นำโดย...
ท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์
พร้อมด้วย...
๑ คุณครูอรอุมา พิทักษ์
๒ คุณครูดารณี เหรียญทอง
๓ คุณครูพรทิพย์ เพชรบูรณ์
๔ คุณครูมนัสวีร์ อุตรภาศ

เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยหลัก "ศาสตร์พระราชา"
Active Learning โดยใช้โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณครู สามารถนำมาฝึกเเละเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนท่าฉางวิทยาคารต่อไป

ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี


โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,12:07   อ่าน 242 ครั้ง