ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 9 มกราคม 2561  ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  ระดับชาติ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์           ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
1.นางสาวรัตนพร ทองจุ้น
2.นางสาวอัสรีนา รบเมือง
3.นางสาวสุกัญญา ยอดนวล
 
1.นายมนัสวี อุตรภาศ
2.นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้ว
ครูผู้สอน

รางวัลระดับเหรียญเงิน  ระดับชาติ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4 - ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
1.นายตราภูมิ ธรรมาภิรักษ์
2.นายพรศักดิ์ สุขแดง
3.นายรัชชานนท์ พรหมโคตร
 
1.นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์
2.นายวิทยา ชุมทอง
ครูผู้สอน


โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,13:37   อ่าน 92 ครั้ง