ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ในการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รร.ท่าฉางวิทยาคาร

11 มีนาคม 2562
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ภายใต้การบริหารงานโดย...

ท่านผู้อำนวยการ ดร. อมรรัตน์ โสธารัตน์

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารทุกคน

ท่านผู้มีเกียรติ
1. นายถาวร พรหมฉิม 
นายอำเภอท่าฉาง เเละท่านปลัดอำเภอท่าฉาง
2. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. นายสุโข เเก้วบัวทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกท่าน
4. คณะท่านผู้บริหารในเครือของบริษัทไทย 
เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สุราษฎร์ธานี

ร่วมต้อนรับ....
“คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี”
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ในการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 

ณ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,23:54   อ่าน 151 ครั้ง