ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
8 มีนาคม 2562

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ภายใต้การบริหารงานของ
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2561
ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,00:01   อ่าน 212 ครั้ง