ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565
"วันต่อต้านยาเสพติด"
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 24 ​มิถุนายน ประจำปี​ 2565​ โดยส่งเสริมให้ทุกคนทำความดี​ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด​ ตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ รพสต.เขาถ่าน ในการบรรยายยและให้ความรู้แก่นักเรียน
 
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด https://drive.google.com/drive/folders/1-NvT5sczTYqU-3OYL3MOA2VYViaddMHO?usp=sharing
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,13:49   อ่าน 208 ครั้ง