ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 
นำโดยนายภานุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารพร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,09:36   อ่าน 213 ครั้ง