ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.20 – 14.55 น. โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โดยงานส่งเสริมคุณธรรมและงานส่งเสริมประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย ฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการเบื้องต้นของการเลือกตั้ง ตามระบบอบประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ฝึกการทำงานเป็นคณะ ส่งเสริมความสามัคคี ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้ชนะการเลือกตั้งคือ นางสาวจุรีย์มาศ ฝั้นก้อ นักเรียนชั้น ม.5/1 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,20:23   อ่าน 417 ครั้ง