ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ด้วยโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โดยท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ได้มีกำหนดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

โอกาสนี้ใคร่ขอเชิญชวนท่านและบุคคลใกล้ชิดท่าน ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามที่ท่านจะเมตตา เป็นเงินทุนละ 1,000 บาท ต่อคน

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความจำนงบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในนวันดังกล่าว ได้ที่ครูอรนุช กังแฮ โทรศัพท์ 091-1620458  หรือขอรับแบบแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 687 ครั้ง