ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ประจำปี 2562

ด้วยโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โดยท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ได้มีกำหนดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

โอกาสนี้ใคร่ขอเชิญชวนท่านและบุคคลใกล้ชิดท่าน ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามที่ท่านจะเมตตา เป็นเงินทุนละ 2,000 บาท ต่อคน

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความจำนงบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในนวันดังกล่าว ได้ที่ครูอรนุช กังแฮ โทรศัพท์ 091-1620458  หรือขอรับแบบแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 678 ครั้ง