ข่าวประชาสัมพันธ์
****ประกาศจากโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เรื่องการเตียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน
1.โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารได้จัดทำ Timeline การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังภาพที่แนบด้านล่าง
2.เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ให้นักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารทุกคน สมัครเข้าใช้งาน Class Start ตามลิงค์ https://www.classstart.org/ ขั้นตอนในการสมัครสามารถดูได้จากภาพด้านล่าง
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 516 ครั้ง