ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ ก. (อ่าน 31) 30 พ.ย. 61
ประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร (อ่าน 56) 26 ก.ย. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (SAR) (อ่าน 227) 07 มิ.ย. 61
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร (อ่าน 206) 22 พ.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 (อ่าน 295) 07 มี.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (SAR) (อ่าน 648) 18 ก.ค. 60
ไฟล์แผนการนิเทศ ติดตาม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 430) 03 มี.ค. 60
ขอเเสดงความยินดีกับ คุณครูผู้ฝึกสอน เเละนักเรียน ทีมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 506) 21 ธ.ค. 59
คำอธิบายสาระสะคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 10 เรื่องน่ารู้ (อ่าน 754) 30 มิ.ย. 59
ผลการประเมินคุณภาพภาพใน SAR (อ่าน 536) 27 พ.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชน ในการมาติดต่อกับโรงเรียน (อ่าน 692) 21 ก.ค. 58