คณะผู้บริหาร

ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา