กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธนิตา สุขศีล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวุฒิชัย จันทร์แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันวิสา ชูสม
ครูผู้ช่วย