กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพวงจันทน์ บัวอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ แก้วสุก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวซาวาด๊ะ แยนา
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0